ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್

ಕ್ರೀಡೆ

ಎಸ್‌ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ 86 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು

SR Patil or Sadashiv Raoji Patil, who represented the country in one Test match, died at his residence in Kolhapur...